Partners

Zorgverzekeraars

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben, dan brengen wij het tarief dat met uw verzekeraar is overeengekomen in rekening. Wij streven ernaar met alle ziektekostenverzekeraars een overeenkomst af te sluiten. Hier treft u een lijst aan van de zorgverzekeraars waarmee wij een overeenkomst hebben. Mocht uw verzekeraar niet op de lijst staan, informeer ons daar dan over.

Voor patiënten die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waarmee wij géén overeenkomst hebben of geen aanvullende verzekering hebben, brengen wij andere tarieven in rekening, zie hiervoor de tarieven van behandelingen op onze website.

Door de voortschrijdende communicatietechnologie is het in steeds meer gevallen mogelijk om de declaratie voor verzekerden direct met de zorgverzekeraars af te handelen. Dit geldt uiteraard alleen voor de verzekeraars waarmee wij een overeenkomst hebben. Bij een gering aantal van die zorgverzekeraars is dat echter (nog) niet mogelijk. Indien dat voor uw verzekeraar geldt, ontvangt u van ons een nota die u aan uw verzekeraar kunt doorzenden. Hierbij geldt het tarief dat met uw verzekeraar is overeengekomen.

Lijst van zorgverzekeraars

--

Links

Specialistisch centrum voor kinderen met motorische en houdingsproblemen:
www.brinkkindertherapie.nl

Patiënten site KNGF:
www.defysiotherapeut.com

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie:
www.fysionet.nl

Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie:
www.nvmt.nl

Fysiovisie:
www.fysiovisie.nl

De Hart&Vaatgroep :                                                        www.hartenvaatgroep.nl

De Nederlandse Hartstichting:
www.hartstichting.nl

Dry-needling:
www.dryneedling.nl