Medische Fitness

Wij bieden medisch fitness aan voor mensen met beperkingen van medische aard en in het kader van revalidatie. Dit kan individueel zijn of in een groep gericht op een bepaalde (chronische) aandoening.

Enkele indicaties voor deelname aan medische fitness:

Hartrevalidatie

  • Na een myocard-infarct (een hartaanval)
  • Na een hartoperatie middels bypass chirurgie CABG (omleidingen van de kransslagvaten)
  • Na een PTCA (een dotterbehandeling)
  • Na een hartklepoperatie
  • Bij hartfalen (matig tot slechte functie van de hartspier) Vaak vindt de deelname plaats na verwijzing door de cardioloog of sportarts.

 

COPD (longaandoeningen)

  • chronische bronchitis
  • emfyseem

 

Diabetes

  • bij overgewicht
  • ter conditieverbetering
  • voor begeleiding naar bewegen in het reguliere sportcircuit

 

Vaak vindt de deelname plaats na verwijzing van de longarts of sportarts.