Huisreglement Fysiotherapie

Wij vragen graag uw aandacht voor ons huisreglement om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

 • U kunt uw auto en fiets op het parkeerterrein van de Brink parkeren. De praktijk is niet verantwoordelijk aansprakelijk voor diefstal van eigendommen in het pand en op het buitenterrein (auto, fiets).
 • Wanneer u reeds een afspraak heeft, hoeft u zich niet te melden, maar kunt u in de wachtruimte plaats nemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.
 • Wanneer u geen afspraak heeft, maar graag iemand van onze praktijk wilt spreken, kunt u zich melden middels de bel in de wachtruimte.
 • Wanneer u 10 minuten na het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut gehaald bent, meldt u zich dan s.v.p. via de bel in de wachtruimte.
 • Afspraken die uiterlijk 24 uur van te voren zijn afgezegd, worden niet in rekening gebracht.
 • In de wachtruimte staat een informatierek. De folders kunt u gratis meenemen.
 • Bij gebrek aan zitruimte gelieve voorrang te geven aan mindervalide personen.
 • Indien uw verzekering niet met budgetten werkt maar een aangegeven aantal behandelingen vergoedt, wordt een intake met screening door hen als 2 behandelingen beschouwd.
 • Als u niet voor onze therapievormen verzekerd bent of uw budget overschrijdt, hanteren wij onze praktijktarieven en krijgt u zelf een rekening. Zie voor de praktijktarieven onze website en de wandkaart in de wachtruimte. Zie ook onze website voor onze betalingsvoorwaarden.
 • De praktijk is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van uw eigendommen. In de kleedruimten van de fitnesszaal zijn kluisjes aanwezig. Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok in de wachtruimte achterlaat let dan op dat daar geen waardevolle spullen in aanwezig zijn.
 • In de praktijk mag niet gerookt worden.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel en de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.
 • De praktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van patiënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
 • Waarneming: om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord nemen collega’s binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie,- studie,- ziekteverzuim.
 • Stagiaires: onze praktijk biedt studenten van de opleiding fysiotherapie de mogelijkheid om stage te lopen binnen onze praktijk. Deze stagiaire wordt begeleid door een fysiotherapeut tijdens onderzoeken en behandeling van patiënten. In overleg met u kan het zijn dat een stagiaire meekijkt bij een behandeling en (een deel van) de behandeling overneemt.
 • Hygiëne: wij verwachten van u als patiënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.
 • Geregistreerde patiëntgegevens worden behandeld conform het gestelde in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
 • Voor meer informatie kunt u terecht op onze website, bij een van onze fysiotherapeuten en bij onze secretaresse.

 

Huisreglement Fitness

Wij vragen graag uw aandacht voor ons huisreglement om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

 • Om deel te kunnen nemen aan de fysio- en medische fitness wordt u lid door een overeenkomst af te sluiten voor minimaal 3 maanden, die zonder opzegging  telkens stilzwijgend wordt verlengd.
 • Opzegging is alleen schriftelijk mogelijk waarbij een opzegtermijn van één maand geldt.
 • Het lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 • Het lidmaatschap kan (in overleg) tijdelijk worden stilgelegd in geval van ziekte, blessure en andere geldige redenen waarbij sprake is van overmacht.
 • Gemiste lessen kunnen binnen 1 maand ingehaald worden, mits u zich tijdig heeft afgemeld. Het inhalen wordt in overleg ingepland. De gemiste lessen worden niet terug betaald.
 • Op officiële feestdagen kan er niet getraind worden, deze uitgevallen lessen worden niet terug betaald.
 • Tijdens de periodes van zomervakantie en kerstvakantie kan er een aangepast vakantierooster ingesteld worden. De lestijden kunnen dan tijdelijk anders zijn.
 • De groepstraining vindt plaats op een vast tijdstip en duurt 1 uur.
 • U kunt ervoor kiezen om naast de vaste training zelfstandig te trainen in de daarvoor aangegeven vrije uren. Dit kan met een onbeperkt abonnement.
 • Wanneer u binnen onze praktijk in behandeling bent voor fysiotherapie of wanneer u minimaal 3 maanden in een groep heeft getraind, kunt u met een 12-ritten kaart zelfstandig trainen (zonder dat u in een vaste groep traint).
 • Op het rooster is aangegeven welke tijden gereserveerd zijn voor groepen en wanneer er ruimte is voor zelfstandig trainen.
 • Het lidmaatschapsgeld wordt per maand  betaald via automatische incasso. Per kwartaal of per jaar kunnen betalingen naar keuze via een factuur dan wel via automatische incasso plaatsvinden. Het abonnementsgeld dient uiterlijk de eerste week van de abonnementsperiode te zijn voldaan.
 • De tarieven worden jaarlijks per 1 januari vastgesteld.
 • Uw programma wordt opgeslagen op uw persoonlijke TGS-sleutel. U betaald voor het lenen hiervan een borg van €10,00
 • Bij verlies van uw TGS-sleutel krijgt u de door u betaalde borg niet terug.
 • Tassen, jassen en andere kledingstukken kunt u achter laten in de daarvoor bestemde kleedruimtes (kluisjes) en mogen niet worden meegenomen naar de trainingsruimte.
 • Fysiotherapie Maas kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, diefstal en/of zoek geraakte kleding en andere voorwerpen. Er zijn kluisjes aanwezig.
 • Wij beschikken over een heren en dames kleedruimte. Douchen is mogelijk.
 • Draag schoon schoeisel. Alleen binnenschoenen zijn toegestaan.
 • Draag gemakkelijke kleding. Bij voorkeur sportkleding.
 • Er is een waterkoeler met bronwater aanwezig met plastic bekers, hiervan mag u gebruik maken.
 • Neem een handdoek mee en leg deze op de zitting van de toestellen, dit in verband met de hygiëne.
 • Fysiotherapie Maas verplicht zich tot het begeleiden van trainingen volgens de grondbeginselen van een deugdelijke beroepsuitoefening.
 • Na het gebruik van de cardioapparatuur verzoeken wij u vriendelijk het apparaat schoon en transpiratievrij achter te laten. U kunt hiervoor gebruik maken van uw handdoek en de papierrol bij de wastafel.
 • U mag gebruik maken van de hartslagmeter, na gebruik moet u het elastiek in de hiervoor bestemde grijze bak doen en de hartslagmeter schoonmaken met water en de spray met desinfectie middel. Vervolgens afdrogen en terug aan de lijn hangen.
 • U dient de fitnessapparatuur op een verantwoorde en veilige manier te gebruiken, vraag bij twijfel instructies aan een fysiotherapeut.
 • Als er mankementen aan apparatuur, materialen zijn, verzoeken wij u dit te melden bij een aanwezige medewerker.

 

Privacy policy/ AVG

 

Van : Fysiotherapie Maas ( verwerkingsverantwoordelijke)
Doel: Het verstrekken van informatie over de AVG aan cliënt / patiënt
Basis: Vanaf 25 mei treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming EU2016/679. EU Privacy Wetgeving (AVG) in werking.

De AVG bevat nieuwe privacyregels met als belangrijkste doel uw persoonsgegevens nog beter te beschermen. Op basis daarvan hebben wij ook onze Privacy Policy opgesteld. 
Uw privacy en uw persoonsgegevens
Wij informeren u graag over de verwerking van uw persoonsgegevens binnen onze praktijk.
Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal. Dit doen wij om goede zorg aan
U te kunnen verlenen. Het opslaan van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat hiermee akkoord doordat u uw zorg door onze praktijk laat uitvoeren. Door dit formulier te lezen geeft u aan van uw rechten kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met onze verwerking.

Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:
* Uw persoonsgegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen.
* Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goed zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u.
* Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
* U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.
* Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.
* U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen. Als wij dit doen, kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg garanderen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom zullen wij in dit geval uw gegevens niet wissen maar labelen als “niet actief”.
* U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
* U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens.
* Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
* Al het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen. 

Heeft u nog vragen of bent u nog niet gerustgesteld door deze informatie, neem dan contact met ons op via ons mail adres info@fysiotherapie-maas.nl